Βαθμολογία Περιόδου 2011-2012 Α' Κατηγορία (www.epsda.gr/results/display_ranking.php?league_id=3)

Βαθμολογία Περιόδου 2012-2013 Α' Κατηγορία (www.epsda.gr/results/display_ranking.php?league_id=16)

Βαθμολογία Περιόδου 2013-2014 Α' Κατηγορία (www.epsda.gr/results/display_ranking.php?league_id=24)