Διοίκηση Συλλόγου
Πρόεδρος Χρήστος Αποστολόπουλος
Αντιπρόεδρος Ηλίας Λαζαρίδης
Γεν. Γραμματέας Σοφία Σαμψωνίδου
Γεν. Αρχηγός Θεόδωρος Σοφιανίδης
Ταμίας Κώστας Μαυροδόντης
Έφορος Αναστάσιος Τακίδης
Μέλος Ιωάννης Μαυρίδης
Αναπληρωματικά Μέλη
Χρήστος Μουζακίτης
Αθηνά Σωτηριάδου
Έλενα Καραγιαννίδου